!-- Scroll to -->

Kami ang kasama MO sa "Araw-Matapos-ang-Shahadah" na umaalalay sa Edukasyon ng Bagong Muslim

Mga Araling online video & Live na Q&A session


KASIYA-SIYA & ORGANISADONG kurikulum. Mga gabay na NAGMAMALASAKIT sa iyo & NARIYAN para sa iyo. Lingguhang nakatatawag-pansing mga talakayan at mga hamon sa pag-aaral. Makipagkilala at makihalubilo sa mga ibang bagong Muslim.

"Binago ang buhay ko ng pagpapahayag ng Shahadah. Pero kung wala ang lingguhang pag-aaral ko sa New Muslim Academy, hindi ako magiging lubos na Muslim ngayon."

Mula sa iyong personal Member Portal


Mayroon kang direktang access sa mga video, mga live na aralin, at higit sa lahat matulunging komunidad ng mga bagong Muslim, mga dalubhasang guro, at mahuhusay na gabay. Nasa likod mo lamang sila sa mahalagang sandaling ito ng buhay mo.Dinig namin ang pagpupunyagi mo, narito kami para tumulong lagi.

Start a course at any time & finish at your own pace

LIVE Webinars

Repeat any number of times to refresh

"Sila palagi ang pinaghuhugutan ko ng lakas sa kritikal na sandaling kailangan kong matutunan ang Islam. Ang kurikulum ay napakaorganisado at madaling sundan. Kung may mga tanong ako, sinasagot nila nang napakalinaw. Napakakomportable para sa akin."

Magsimula ng isang pag-aaral sa anumang oras at tapusin ayon sa sariling bilis mo

LIVE na seminar sa Internet

Ulit-ulitin para matandaan

Magtanong Live kasama ng mga scholar, mga guro, at mga kaklase - lahat sila ay magiging kapamilya mo

Hindi ka nag-iisa:
Direktang access sa mga talakayan, mga sanggunian, at mga pagpupulong

"Natakot akong sabihin sa pamilya ko ang Shahadah ko, kaya malaking tulong ang pakikipag-usap ko sa support group ng mga bagong Muslim. Nang nalaman ko ang pinagdaanan ng ibang tulad ko, napanatag ang mga takot ko. Labis akong nagpapasalamat sa New Muslim Academy."

Lahat ay 100% LIBRE

- walang palihim na hiling -


1-on-1 session na sanggunian
Pagtuturo mula simula hanggang matapos
Mga aralin sa Qur'an
Personal na pagtuturo ng Surah Fatihah
Mga premyo & mga regalo
Mga Certificate & Pagkilala

Salamat sa galanteng
mga donor, natugunan
natin ang matataas na
professional standard ng
paglilingkod habang lahat
ay LIBRE para sa iyo. Tanging hiling namin,
ipagdasal mo rin kami :)

 • Nadhir G.Oquendo

 • Abdullah Abtahi

 • Laurence Eguia

 • Omar Remigio Salcedo Penalber

 • Mohammad Ali Granaderos

 • Bedejim Abdullah

 • Gregorio ‘Rasheed’ Vallena III

 • Bro. Nuh Caparino
 • Maikling Impormation hinggil kay


  Nadhir G. Oquendo  Nakamit ni Nadhir ang unang parangal sa kanyang pagtatapos sa paaralan ng Saint Louie sa may Aurora Hill sa lungsod ng Baguio sa Pilipinas. Nakamtan din niya ang kanyang BS Medical Technology sa Unibersidad ng Saint Louie sa nasabi ring lungsod. Matagumpay siyang nakapasa sa isang pagsusulit na ipinaiiral ng pamahalaan sa larangan ng Medical Technology.Nagtapos din si Nadhir ng BS Propagation and Foundation of Religion sa Unibersidad Islamiko sa lungsod ng Madina sa bansang Saudi Arabia. .Nagsisilbing pinuno ng isang kagawaran sa paggabay sa mga bagong Muslim sa tangkilik ng Discover Islam - Baguio.Isang tagapagturo sa programang ALIVE na inilulunsad sa Paaralang Elementarya ng Josefa Carino.


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Abdullah Abtahi


  Isinilang si Abdullah Abtahi sa lunsod ng Damascus as bansang Syria, gayunpama'y lumaki siya sa Pilipinas.Bago siya nakatapos at nakakuha ng diploma sa kagawaran ng Sharia sa Unibersidad Islamiko ng Madinah sa Kaharian ng Saudi Arabia, nag-aral muna siya sa Markadz ni Sheikh Ibnu Uthaimeen sa Unaizah, Al-Qassim sa naturan ding bansa.Siya ay nagtapos ng kanyang Masteral sa larangan ng Daw'ah sa nasabi ring Unibersidad Islamiko ng Madinah.Si Abdullah ay nakilahok din sa maraming mga pagpupulong hinggil sa Da'wah. Nagtrabaho rin siya sa pagbibigay da'wah sa kapuwa Muslim at di-Muslim sa mahabang panahon.


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Laurence Perea Eguia


  Isinilang si Laurence noong Marso 16, 1989. Labing-pitong gulang lamang siya nang tinanggap niya ang pananampalatayang Islam noong Mayo 26, 2006 sa lalawigan ng Batangas sa Pilipinas. Sa kanyang pagiging Muslim, minabuti niyang magkaroon ng Muslim na pangalan. Pinili niya ang pangalang Omar bilang pagkakilanlan sa kanya.Isang linggo matapos niyang yakapin ang Islam, nagpasiya siyang mag-aral ng dalawang taon ng wikang Arabic at mga araling Islamiko sa Ma'had Al-Shari'a na matatagpuan sa lungsod ng Baguio. Makaraan ng kanyang pagtatapos sa naturang paaralan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng wikang Arabic sa loob ng isa at kalahating taon sa kilalang Unibersidad ng Imam sa Riyadh, Saudi Arabia.Masusi niyang ibinuhos ang sarili sa pag-aaral hinggil sa Islam sa Unibersidad ng Qassim at matagumpay niyang natapos ang apat na taong kolehiyo sa larangan ng Shari'a (Batas Islamiko).


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Omar Remigio Salcedo Penalber  Isinilang at lumaki si Omar sa Pututan, Iloilo. Siya'y nakapagtapos ng BS in Commerce sa Kolehiyo ng Lacson sa Pasay City at 3rd Year Proper ng Bachelor of Laws sa Universidad ng Manuel L. Quezon sa Metro Manila. Sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama bilang mga daiyah, naipasiya nilang ilunsad ang pagtatatag ng ISCAG - Philippines (Islamic Call & Guidance of the Philippines).Sa kasalukuyan, siya ang Presidente ng ISCAG, isang kapisanang Muslim na naghahatid ng mensahe ng Islam ayon sa Qur'an at sa Sunnah. Ang punong tanggapan nito ay matatagpuan sa Dasmarinas, Cavite.


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Mohammad Ali Granaderos


  Si Sheikh Muhammad Ali ay nagmula sa Al Maarif Education Inc. sa Lungsod ng Baguio. At siya ay nakapagtapos ng Bachelor Degree sa antas ng Pang-Islamikong Batas sa Pamantasan ng Al Qassim, sa Kaharian ng Saudi Arabia. At kasalukuyang kumukuha ng kanyang Masteral Degree sa larangan ng Qismul Sunnah.


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Bedejim Abdullah


  Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang Imam sa Philippine Military Academy, miyembro ng Discover Islam tungo sa pagpapalaganap ng Islam sa lungsod ng Baguio, palagiang tumatayo sa pagtuturo ng Pananampalatayang Islam sa mga sangay ng military, pulisya, mga bilangguan at ibat-ibang institusyon at akademiya. Siya ay naglilingkod rin sa ilang mga Islamic Centers sa lungsod ng Jeddah at Riyadh, gayundin sa Pangrelihiyong Kapakanan (Religious Affairs) ng Saudi Arabian National Guard, sa Kaharian ng Saudi Arabia.


 • Maikling Impormasyon hinggil kay


  Shaykh Gregorio ‘Rasheed’ Vallena III


  Isang dating kristiyano na yumakap sa Islam na nagmula sa lungsod ng Bataan. Ipinanganak noong ika-20 ng Agosto taong 1985. Nagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts Major in Psychology sa Unibersidad ng Pilipinas taong 2006 sa lungsod ng Pampanga. Nagtapos ng kursong “Bachelor in Shari'ah' (Islamikong Batas) sa Lungsod ng Madinah sa Kaharian ng Saudi Arabia, taong 2016. •  


   

Mga Tanong na Madalas Itanong
Lahat ba ng mga aralin ng NMA ay talagang "libre"?

Ang mga aralin ng NMA ay (at palaging magiging) libre. Para parangalan ang natatanging paglalakbay mo at pagaanin ang pagkatuto at pagkakaalam, nagpasya ang NMA na ibigay ang lahat ng serbisyo at aralin, pagtuturo, pangkalahatang live session, atbp. – nang lubos na libre sa anumang bayarin. Saan ka mang dako ng mundo, o ano man ang budget mo, layunin naming makamtan mo ang pagkatuto at pagkakaalam sa lahat ng oras!


Gaano kadalubhasa at kahusay ang mga tagapagturo ng NMA?

Bawat tagapagturo ng NMA ay lubhang edukado at dalubhasa sa kanyang tanging larangan ng pag-aaral. Mayroon silang malakas na academic background at malalimang praktikal na karanasan kaya ang mga paraan nila ng pagtuturo ay pangkabuuan at kasiya-siya para sa mga estudyante. Ikinasisiya rin nila ang itinuturo nila at makikita ito dahil palagi silang nariyan para sagutin ang mga tanong ng mga estudyante. Tingnan ang Bio Page para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga background ng lahat ng ating tagapagturo. (Pumindot dito)
(Click here)


Saan naroon ang mga aralin ng NMA?

Ang mga aralin ng NMA ay makakamtang lahat online - walang takdang oras ni lugar para sa mga aralin ng NMA. Magsisimula ang mga klase kapag handa ka na, binabagayan nila ang sarili mong schedule, at ikaw ang magpapasya kung kailan lalabas ang klase. Dahil ang lahat ng klase ay ibinibigay online, maaari kang mag-enroll saan man sa mundo.


Ano ang kakailanganin ko para lumahok/magpa-enroll?

Ang kakailanganin mo lamang para makapagsimula sa iyong paglalakbay kasama ng NMA ay isang high-speed Internet connection at isang email address. Kapag naka set up ka na, madali ka nang magsimula sa iyong mga aralin ayon sa iyong bilis at makikita mo na ang mga materyales at mga suportang ipinagkakaloob namin ay marami - mula sa downloadable PDF documents, hanggang sa mga video lecture, mga forum ng estudyante, mga patimpalak para sa mga estudyante, atbp. Bawat aralin ay nagbibigay ng buo at balanseng karanasan ng pagkatuto para sa estudyanteng bagong Muslim.


Bago sa akin ang Arabic. Sasali ba ako sa pag-aaral ng Pagbigkas ng Qur'an?

Ang ating aralin sa Pagbigkas ng Qur'an ay para sa mga wala pang kaalaman sa wikang Arabic at hinihimok natin ang mga estudyante ng lahat ng antas na mag-enroll. Matututunan ng mga estudyante ang tamang pagbigkas ng Surah Al-Fatihah kasama ng ilang maikling surah (kabanata) ng Qur'an. Nagbibigay tayo ng mga live session para sa maliit na grupo ng mga estudyante para magkaroon sila ng pagkakataong maisaulo ang mga kabanatang ito sa direktang pagbigkas ng mga ito sa harap ng guro. Ang mga tagapagturo ay nariyan para sa dagdag na tulong sa buong aralin at makasasama mo hanggang sa lubusan mong matutunan ang mga kabanatang ito.


Nabibigatan ako sa dami ng materyales na ibinibigay ng NMA, saan ako magsisimula?

Dadalhin ka namin sa isang proseso ng pag-aaral at pinapatnubayang kurikulum na batay sa iyong sariling schedule at mga layon ng pag-aaral, at bibigyan ka ng lahat ng kakailanganin mo para mapanatili ang natutunan mo. Dahil hindi namin ninais na pabigatan ka ng lahat ng mga materyales, maaari kang palaging makipag-ugnayan sa amin kung kakailanganin mo pa ng karagdagang tulong kaugnay sa anumang materyales ng aralin o sa problema sa schedule.


Ano ang mangyayari kung hindi ko nakumpleto ang mga pag-aaral ko?

Nauunawaan namin na ang kalagayan sa buhay magkaminsan ay nagbibigay sa iyo ng higit na kaunting panahon para iukol sa pag-aaral kaysa sa una mong inaasahan. Kaya naman maaari mo pa ring kunin ang mga hindi nakumpletong aralin sa kasunod na cycle ng pag-aaral. Dahil ang pag-aaral ay pang-isang buwan lamang, ang kasunod na panahon ng pagpapa-enroll ay palaging nariyan lamang. Maaari mo ring ulit-ulitin ang pagkuha ng aralin para manatiling sariwa ang kaalaman mo at muling balikan ang mga konseptong baka nakalimutan mo na.


Maaari ko bang makontak at maka-chat ang mga gaya ko sa pamamagitan ng NMA?

Ang NMA ay mayroong mga estudyante mula sa lahat ng dako ng mundo at nakikipag-ugnayan kami sa kanilang lahat sa pamamagitan ng aming mga Student Forum. Ito ay isang tagpuang online kung saan maaaring magtanong ang mga estudyante, talakayin ang nilalaman ng mga aralin, magbahagi ng pagkaunawa, at mag-alok ng suporta sa isat't isa. Ang interaksyon sa iyong mga tagapagturo ay isang malaking bahagi ng mga Student Forum, dahil nakatutulong ang mga ito sa pagpatnubay sa iyo at iyong mga kasama sa pamamagitan ng mga talakayan.


Anong uri ng interaksyong guro/tagapagturo-estudyane ang ibinibigay ng NMA?

Lubhang pinagmamalasakitan ng NMA ang mga yumakap sa Islam at pinahahalagahan ang karanasan nila bilang mga bagong Muslim. Kaya naman, nais naming tiyakin ang lubos mong pakikinabang sa mga pag-aaral mo. May mga tanong ka man tungkol sa aralin o hangad na lalong maunawaan ang mga konsepto, ang mga tagapagturo ay handang tugunin ang mga tanong mo sa panahon ng mga Live Session o sa mga Student Forum (kung saan matatanggap mo ang suporta at pagkaunawa ng iyong tagapagturo, mga consultant, at iyong mga kasama na rin). Maaari ka ring direktang makipag-ugnayan sa iyong mga tagapagturo sa email.


Matutulungan ba ako ng NMA kung mahaharap ako sa problema kaugnay sa pagyakap ko sa Islam?

Maraming bagong Muslim ang nahaharap sa mga isyung kaugnay sa pagyakap nila sa Islam, panloob at panlabas. Iyan ang dahilan kung bakit nagbibigay ang NMA ng malalimang sangguniang one-on-one na paglilingkod ng ating staff na may mataas na kasanayan upang maharap at matulungang malutas ang anumang isyung kakailanganin mo ang suporta. Bilang isang pinahahalagahang kaanib ng komunidad ng NMA, palagi kang mapaliligiran ng mapagmalasakit at handang umalalay na staff, mga tagapagturo, mga scholar, at mga kaklase. Ang kailangan mo lamang gawin ay makipag-uganyan sa kahit isa sa amin para makuha ang mahalagang suportang kakailanganin mo.


Kanino ako dapat makipag-ugnayan tungkol sa mga usaping teknikal at mga pangkalahatang katanungan?

Makipag-ugnayan lamang sa aming Help Desk sa info@newmuslimacademy.ph sa Globe - 00639062526440 | Smart - 00639397710622 (9 AM - 5 PM) para sa iyong mga pangkalahatang katanungan, mga isyung teknikal, o mga alalahanin tungkol sa iyong account information (gaya ng password, login info, mga pagbabago ng profile, atbp.). Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin para makaugnay ang ating mga consultant kung gusto mo ng one-on-one na tulong kaugnay sa anumang isyu, at ikagagalak naming makapagbigay sa iyo ng tulong.


"Binigyan ako ng New Muslim Academy ng napakalaking pag-asa nang nakakita ako ng napakaraming bangayan at pagkakahati-hati ng mga Muslim. Kung hindi dahil kay Allah, at pagkatapos ay sa New Muslim Academy, hindi ko alam kung Muslim pa ako ngayon."


Kami ang kasama MO sa "Araw-Matapos-ang-Shahadah" na umaalalay sa Edukasyon ng Bagong Muslim
Makipag-ugnayan sa amin:
Globe - +639062526440
Smart - +639397710622
info@newmuslimacademy.ph

Ang tuluyang pag-gamit ng aming website ay nangangahulugan sa pag sang ayon sa aming "Privacy Policies" na mababasa sa link na ito

https://www.newmuslimacademy.org/privacy-policy/