Ang katayuan ng pamilya sa Islam

Webinar 2/5: Ang katayuan ng pamilya sa Islam
by: Shaykh Abdullah Abtahi
Date: April 14, 2018
TIme: 11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time

Mga Natatanging Pundasyon sa Pagpapatibay ng Pamilyang Muslim

Webinar 1/5: Mga Natatanging Pundasyon sa Pagpapatibay ng Pamilyang Muslim 
by: Shaykh Rasheed Vallena III
Date: April 8, 2018
Time: 11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
          04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time

Si Hesus sa pananaw ng Islam

Si Hesus sa pananaw ng Islam 
by: Shaykh Nadhir Oquendo
March 24, 2018
Time: 04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time