Paksa: Ang Salah mula A hanggang Z (Ikalawang Bahagi)

Ikaapat na Bahagi:

Paksa: Ang Salah mula A hanggang Z (Ikalawang Bahagi)
Ni: Shaykh Rasheed Vallena
Araw/Petsa: Sabado, ika-20 ng Oktubre, 2018
Oras: 11:00 AM – 12 Noon Makkah Time
04:00 PM – 05:00 PM Philippine Time

 

Paksa: Ang Tahara

Paksa: Ang Tahara
Ni: Shaykh Abdullah Abtahi
Araw/Petsa: Linggo, ika-7 ng Oktubre, 2018
Oras: 11:00 AM – 12 Noon    Makkah Time
04:00 PM – 05:00 PM            Philippine Time

Mga Alituntunin (Fiqh) sa Ramadan

Webinar 3/9: Mga Alituntunin (Fiqh) sa Ramadan 
Shaykh Abdullah Abtahi
May 20, 2018 (Sunday)
Time: 11:00 AM - 12 NoonTime Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time
#NewMuslimPH
www.NewMuslimAcademy.ph