Hindi ka naka-login. (Mag-login)post img

Mga Pag Ganap ng Kongregasyon Tuwing Biyernes

0 mga komento

Mga Pag Ganap ng Kongregasyon Tuwing Biyernes

post img

Si Hesus, Ang anak ni Maria

0 mga komento

Si Hesus, Ang anak ni Maria

post img

Ang Kadalisayan ay kalahati ng Pananampalataya

0 mga komento

Ang Kadalisayan ay kalahati ng Pananampalataya

post img

AT-TAWHEED ( Ang Kaisahan ng ALLAH)

0 mga komento

AT-TAWHEED ( Ang Kaisahan ng ALLAH)

post img

Ang mga kondisyon ng LA ILAHA ILLALLAH (Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa ALLAH)

0 mga komento

Ang mga kondisyon ng LA ILAHA ILLALLAH 
(Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliba ... >

post img

Papaano ang paghahanda para sa Buwan ng Ramadan?

0 mga komento

1. Alamin at pag-aralan ang tungkol sa buwan ng pag-aayuno (Ramadan) at mga alituntunin nito. Ano ang layunin ng pag- ... /div>
post img

Ramadan ang buwan ng Pagbabago

0 mga komento

Ramadan ang buwan ng Pagbabago

post img

Ang Huling Sampung Gabi

0 mga komento

Ang huling sampung mga gabi sa buwan ng Ramadan ay ang mas higit na mapag-imbot na mga gabi (sa taon) par ... >

post img

MGA PAYO SA IYONG KAUNA-UNAHANG EID!

0 mga komento

MGA PAYO SA IYONG KAUNA-UN ...
post img

"Ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa Pagkasuklam (pagkamuhi) sa Lahi (kapwa)?"

0 mga komento

"Ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa Pagkasuklam (pagkamuhi) sa Lahi (kapwa)?"

1.) Ang ilang mga tao ay tina ... >

post img

5 mga paraan na makapagpapatibay at magpapatatag sa Pananampalataya

0 mga komento

5 mga paraan na makapagpapatibay at magpapatatag sa Pananampalataya sa panahon ng pagkalito at mga pagsubok:

... /div>
post img

Ang 6 na Haligi ng Pananampalataya sa Islam

0 mga komento

Ang 6 na Haligi ng Pananampalataya sa Islam
post img

Ang Pagkakahintulad ng Bagong Muslim at ang mga Shahaba (kasamahan ni Propeta Muhammad s.a.w)

0 mga komento

Ang Pagkakahintulad ng Bagong Muslim at ang mga Shahaba (kasamahan ni Propeta Muhamm ... /div>
post img

Ano ang sinasabi ng Islam tungkol kay Maria, ang ina ni Hesus

0 mga komento

Ano ang sinasabi ng Islam tungkol kay Maria, ang ina ni Hesus...

  1. Siya ... /div>
post img

17 Mapagkukunan ng Barakah

0 mga komento

17 Mapagkukunan ng Barakah

  • Magandang mga layunin.
  • Banal na gawain at paniniwala sa Allah.
post img

10 Mga Pamamaraan sa Pagbuo ng Pagmamahal para sa Allah

0 mga komento

10 Mga Pamamaraan sa Pagbuo ng Pagmamahal para sa Allah

Hinango mula sa Madarij-us-Saalikeen ni Shayk ... †