Bagong Muslima sa Gitna ng Di-Islamikong Pamayanan

Bagong Muslima sa Gitna ng Di-Islamikong Pamayanan
ni Ustadza Nur-Ainee Lim

Linggo | ika-27 ng ENERO, 2019
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time

Ang Pasko ay Sasapit: Ano ang gagawin bilang Bagong Muslim?

Ang Pasko ay Sasapit: Ano ang gagawin bilang Bagong Muslim?
Shaykh Rasheed Vallena III
Saturday, December 22, 2018
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time

Ang mga Katangian ng isang Muslim sa isang di-Islamikong komunidad
Ang mga Katangian ng isang Muslim sa isang di-Islamikong komunidad
Shaykh Abdullah Abtahi
Sunday, 16 December 2018
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time