Ang mga Katangian ng isang Muslim sa isang di-Islamikong komunidad
Ang mga Katangian ng isang Muslim sa isang di-Islamikong komunidad
Shaykh Abdullah Abtahi
Sunday, 16 December 2018
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time
Talambuhay ni Hesus

Talambuhay ni Hesus
Shaykh Rasheed Vallena III
Sunday, 9 December 2018
11:00 AM - 12 Noon Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM Philippine Time

Ang mga sumisira sa Tawheed

Ang mga sumisira sa Tawheed 
Shaykh Abdullah Abtahi
Saturday, 1 December 2018
11:00 AM - 12 Noon      Makkah Time
04:00 PM - 05:00 PM    Philippine Time